Fruits Basket - 12


Dečki su se odlučili odužiti Tohru za svu tu čokoladu te su svi krenuli na put u toplice, ali...

Kao što ćete primjetiti, krenuli smo sa uploadima na druge stranice kako bismo smanjili vjerojatnost da se ponovi "Black Lagoon incident". >_>

Fruits Basket - 12

Primjedbe