Srednjoškolska svakodnevica 02

Tanuki subs vam donosi drugu epizodu svakodnevice, zar ne?
Opet šala koju će te shvatiti ako pogledate epizodu.

Srednjoškolska svakodnevica 02

Primjedbe