Toradora 18


Toradora ep. 18. Stvari se zapetljavaju.

...

"Zapetljavaju?" Petljaju? Kompliciraju?

........

"Kompliciraju."

Toradora - 18 

Primjedbe